Ne budi idiot, aktiviraj se! + Gimnazija Zaječar (2018)

Mladi u pokretu

Ne budi idiot, aktiviraj se! + Gimnazija Zaječar (2018)

Ideja o organizovanju školskih izbora stara je koliko i sama Zaječarska inicijativa, međutim, uslovi za njeno ostvarivanje su stečeni tek 2017. godine. Zaječarska inicijativa putem Zimanovog fonda za mlade, više od 10 godina podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini kroz program „Mladi u pokretu“. Podržano je preko 80 projekata koji su omogućili mladim ljudima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prva znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, građanski aktivizam, ljudska prava, izbori i drugo.

U saradnji sa đačkim parlamentom zaječarske Gimnazije, organizovan je čitav niz aktivnosti, neophodan za uspešno realizovanje izbora. Sam parlament se susretao sa problemima u funkcionisanju, pre svega sa načinom odabira predstavnika i definisanjem kriterijuma za odabir. Stoga, organizovani su izbori kako bi se učenici i profesori ohrabrili za učešče u životu škole i lokalne zajednice, a rad samih parlamenata unapredio. 


Učenici su prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešće u društvenom životu. Veliki broj učesnika i “glasača” u samoj školi, kao i interesovanje lokalnih medija za ovaj događaj, govore o uspešnosti ove inicijative, koja je bila preteča i platforma za unapređivanje, popularizaciju i primenu u drugim školama i gradovima, koja će tek uslediti. 

Podeli

Preporučeno


Otvoreni informativni klub mladih ft. Tehnička škola Knjaževac (2011)

Otvoreni informativni klub mladih ft. Tehnička škola Knjaževac (2011)

Mladi u pokretu

Učenicima Tehničke škole iz Knjaževca je trebalo obezbediti prostor u kojem bi mogli da se druže, edukuju i informišu. Pozvali su ZImana...

Hakaton ft. Radio klub "Timok" (2018,2019)

Hakaton ft. Radio klub "Timok" (2018,2019)

ZI-manov fond za mlade

ZIman u digitalnom svetu. Pobednici Hakatona, napravili su super Android aplikaciju za lakšu komunikaciju sa gradom Zaječarom.

Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori