Ne budi idiot, aktiviraj se! + Gimnazija Zaječar (2018)

Mladi u pokretu

Ne budi idiot, aktiviraj se! + Gimnazija Zaječar (2018)

Ideja o organizovanju školskih izbora stara je koliko i sama Zaječarska inicijativa, međutim, uslovi za njeno ostvarivanje su stečeni tek 2017. godine. Zaječarska inicijativa putem Zimanovog fonda za mlade, više od 10 godina podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini kroz program „Mladi u pokretu“. Podržano je preko 80 projekata koji su omogućili mladim ljudima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prva znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, građanski aktivizam, ljudska prava, izbori i drugo.

U saradnji sa đačkim parlamentom zaječarske Gimnazije, organizovan je čitav niz aktivnosti, neophodan za uspešno realizovanje izbora. Sam parlament se susretao sa problemima u funkcionisanju, pre svega sa načinom odabira predstavnika i definisanjem kriterijuma za odabir. Stoga, organizovani su izbori kako bi se učenici i profesori ohrabrili za učešče u životu škole i lokalne zajednice, a rad samih parlamenata unapredio. 


Učenici su prošli kroz čitavu kampanju kroz koju prolaze i političari pre i tokom izbora. Bili su u prilici da prikupe potpise za svoju kandidaturu, da planiraju i realizuju kampanju u školi, učestvuju u javnim debatama, i na zabavan i kreativan način upoznaju sa demokratskim procesima i institucijama, i ohrabre za dalje učešće u društvenom životu. Veliki broj učesnika i “glasača” u samoj školi, kao i interesovanje lokalnih medija za ovaj događaj, govore o uspešnosti ove inicijative, koja je bila preteča i platforma za unapređivanje, popularizaciju i primenu u drugim školama i gradovima, koja će tek uslediti. 

Podeli

Preporučeno


Kod demokratije ft. Kreativni studio "Putokaz" - Kladovo (2018)

Kod demokratije ft. Kreativni studio "Putokaz" - Kladovo (2018)

ZI-manov fond za mlade

ZIman u uzbudljivoj detektivskoj igri sa QR kodovima, koju su mladi učenici iz Kladova osmislili.

Novo doba digitalnog aktivizma ft. Timočki omladinski centar (2019)

Novo doba digitalnog aktivizma ft. Timočki omladinski centar (2019)

ZI-manov fond za mlade

ZIman u operaciji "Digitalni aktivizam" - rad sa mladima na programiranju i promociji na dr. mrežama, kako bi lakše okupili svoju zajednicu.

Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori