ZIman-ov Fond za mlade
Konkurs Zatvoren

Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom društvu. 

Kroz Ziman-ov fond za mlade Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 80 projekta organizacija mladih iz Timočke krajine, u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara. U ovim projektima je učestvovalo preko 3.000 mladih ljudi, koji su se u svojim sredinama bavili različitim temama prepoznatim kao značajne od strane mladih.Prioriteti programa

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje: a) promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana i slobodu izražavanja među drugim mladim ljudima i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.


Aktivnosti koje mogu biti podržane u okviru programa

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

Takođe, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati:

Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Niš, Ražanj, Kragujevac, Smederevo, Velika Plana, Požarevac, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.


Neformalne grupe i inicijative mladih mogu da aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji projekta kao partneri postojećih udruženja. 

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje nacrta projekata, koji je deo konkursne dokumentacije.

Organizacije treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Prijave se dostavljaju isključivo online putem, preko ove internet stranice i moraju da sadrže:

- Nacrt projekta (popunjava se kao online formular)

- Popunjen predlog budžeta (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao excel fajl. Forma se nalazi u okviru konkursne dokumentacije)

- Kopiju Rešenja o registraciji (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

- Statut organizacije (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).


Godina Organizacija Projekat Iznos
2023. Drenovački omladinski klub (Drenovac) Glas mladih 287.900,00 RSD
2023. Drenovački omladinski klub (Drenovac) Glas mladih 287.900,00 RSD
2023. Centar za kreativni razvoj (Knjaževac) Zona mladih kreira 319.200,00 RSD
2023. Tebrizam (Bor) NVO? Tebra, šta je to? 277.300,00 RSD
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori