Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu zajednica.

Kroz Ziman-ov fond za mlade Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekta organizacija mladih iz Timočke krajine, u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara. U ovim projektima je učestvovalo preko 3.000 mladih ljudi, koji su se u svojim sredinama bavili različitim temama prepoznatim kao značajne od strane mladih.

Prioriteti programa

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti koje pokreću mladi kako bi:

• Ukazali na postojeće probleme i negativne fenomene u vezi sa demokratskim upravljanjem i demokratskim normama u lokalnoj zajednici i predložili rešenja;

• Uticali na transparentniji i odgovorniji rad lokalnih vlasti;

• Promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među drugim mladim ljudima;

Poseban prioritet će imati nacrti projekata koji:

• Uključuju umetnost, kreativno izražavanje i nove tehnologije, kao način za ostvarivanje ciljeva;

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati:

Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Paraćin, Aleksinac i Ćuprija. koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima.

Neformalne grupe i inicijative mladih mogu da aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji projekta kao partneri postojećih udruženja. 

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje nacrta projekata, koji je deo konkursne dokumentacije.

Organizacije treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Prijave se dostavljaju isključivo online putem, preko ove internet stranice i moraju da sadrže:

- Nacrt projekta (popunjava se kao online formular)

- Popunjen predlog budžeta (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao excel fajl. Forma se nalazi u okviru konkursne dokumentacije)

- Kopiju Rešenja o registraciji (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

- Statut organizacije (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).

* Prilikom osmišljavanja aktivnosti, udruženja moraju da uzmu u obzir trenutne mere u vezi sa trenutnom epidemijom korona virusa na lokalnom i nacionalnom nivou. U slučaju promena mera, udruženja kojima budu odobreni projekti će imati prostora da modifikuju predložene aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.


Konkurs je otvoren do
15.12.2020. 23:59:59

Pošalji aplikaciju
PREUZMI DOKUMENTACIJU
Godina Organizacija Projekat Iznos
2019. Radio klub ''Timok'' (Zaječar) Hakaton II 272.400,00 RSD/ 3.610,01$
2019. Glasno za omladinu (Bor) Glasno za sela 170.000,00 RSD/ 1.623,19$
2019. Kreativni studio ''Putokaz'' (Kladovo) Kod demokratije 275.000,00 RSD/ 2.498,76$
2019. Udruženje ''Dečji centar'' (Zaječar) Živa biblioteka - Ne ceni knjigu po koricama 299.500,00 RSD/ 2.869,67$
2019. Kreativno udruženje ''Nego'' (Negotin) Odgovorno pogledaj u budućnost 300.000,00 RSD/ 2.864,45$
2019. Timočki Omladinski Centar - TOC (Zajecar) Novo doba digitalnog aktivizma 240.000,00 RSD/ 2.299,57$
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori