ZIman-ov Fond za mlade
Konkurs Zatvoren

Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom društvu. 

Kroz Ziman-ov fond za mlade Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 80 projekta organizacija mladih iz Timočke krajine, u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara. U ovim projektima je učestvovalo preko 3.000 mladih ljudi, koji su se u svojim sredinama bavili različitim temama prepoznatim kao značajne od strane mladih.Prioriteti programa

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti, koje iniciraju mladi, kako bi kroz tradicionalne ili inovativne umetničke forme i kreativno izražavanje: a) promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana i slobodu izražavanja među drugim mladim ljudima i / ili b) kritički se osvrnuli na konkretne primere kršenja ovih vrednosti, sloboda i prava u zajednici. Umetnost i kultura predstavljaju veoma moćan način interakcije sa širom zajednicom, kao i sredstvo da se sa članovima zajednice komuniciraju različite teme.


Aktivnosti koje mogu biti podržane u okviru programa

Predlozi projekata treba da se zasnivaju na umetničkim formama, poput fotografije, video produkcije, pozorišne produkcije, različitih oblika ulične umetnosti (grafiti, murali, stencil, ulične instalacije i performativna umetnost), digitalne umetnosti, muzičke produkcije, stripa itd.

Takođe, uspešni predlozi projekata treba da uključe različite oblike interakcije sa zajednicom, pre svega mladim ljudima, kroz koje se oni uključuju u umetnički proces, odnosno kroz koje sa zajednicom komuniciraju produkti tog procesa.Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati:

Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Pirot, Babušnica, Aleksinac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kruševac, Ćićevac, Varvarin, Svilajnac, Despotovac, Žagubica, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Niš i Ražanj, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koja su do sada učestvovala u realizaciji barem jednog projekta.


Neformalne grupe i inicijative mladih mogu da aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji projekta kao partneri postojećih udruženja. 

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje nacrta projekata, koji je deo konkursne dokumentacije.

Organizacije treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Prijave se dostavljaju isključivo online putem, preko ove internet stranice i moraju da sadrže:

- Nacrt projekta (popunjava se kao online formular)

- Popunjen predlog budžeta (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao excel fajl. Forma se nalazi u okviru konkursne dokumentacije)

- Kopiju Rešenja o registraciji (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

- Statut organizacije (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).


Godina Organizacija Projekat Iznos
2022. Društvo obolelih od cerebralne i dečje paralize (Zaječar) Digitalno drugačiji 253.000,00 RSD
2022. Centar za kreativni razvoj (Knjaževac) Savet više problem manje 303.600,00 RSD
2022. Udruženje građana ''RIME'' (Zaječar) Samo nas gledajte - mi smo ekipa 293.700,00 RSD
2022. Udruženje mladih Ćuprija Biram da demokratski komuniciram 165.000,00 RSD
2022. Dečiji centar (Zaječar) Nisam prijavila 380.000,00 RSD
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori