ZIman-ov Fond za mlade
Konkurs Zatvoren

Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu zajednica.

Kroz Ziman-ov fond za mlade Zaječarska inicijativa je do sada podržala preko 70 projekta organizacija mladih iz Timočke krajine, u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara. U ovim projektima je učestvovalo preko 3.000 mladih ljudi, koji su se u svojim sredinama bavili različitim temama prepoznatim kao značajne od strane mladih.

Prioriteti programa

U okviru ovog programa, podršku mogu da dobiju oni projekti koje pokreću mladi kako bi:

• Ukazali na postojeće probleme i negativne fenomene u vezi sa demokratskim upravljanjem i demokratskim normama u lokalnoj zajednici i predložili rešenja;

• Uticali na transparentniji i odgovorniji rad lokalnih vlasti;

• Promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među drugim mladim ljudima;

Poseban prioritet će imati nacrti projekata koji:

• Uključuju umetnost, kreativno izražavanje i nove tehnologije, kao način za ostvarivanje ciljeva;

Za Ziman-ova sredstva mogu konkurisati:

Udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Paraćin, Aleksinac i Ćuprija. koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima.

Neformalne grupe i inicijative mladih mogu da aktivno učestvuju u osmišljavanju i realizaciji projekta kao partneri postojećih udruženja. 

Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje nacrta projekata, koji je deo konkursne dokumentacije.

Organizacije treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici.

Prijave se dostavljaju isključivo online putem, preko ove internet stranice i moraju da sadrže:

- Nacrt projekta (popunjava se kao online formular)

- Popunjen predlog budžeta (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao excel fajl. Forma se nalazi u okviru konkursne dokumentacije)

- Kopiju Rešenja o registraciji (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

- Statut organizacije (prilaže se prilikom popunjavanja on-line formulara, kao pdf ili jpg fajl)

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).

* Prilikom osmišljavanja aktivnosti, udruženja moraju da uzmu u obzir trenutne mere u vezi sa trenutnom epidemijom korona virusa na lokalnom i nacionalnom nivou. U slučaju promena mera, udruženja kojima budu odobreni projekti će imati prostora da modifikuju predložene aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.


Godina Organizacija Projekat Iznos
2019. Radio klub ''Timok'' (Zaječar) Hakaton II 272.400,00 RSD/ 3.610,01$
2019. Glasno za omladinu (Bor) Glasno za sela 170.000,00 RSD/ 1.623,19$
2019. Kreativni studio ''Putokaz'' (Kladovo) Kod demokratije 275.000,00 RSD/ 2.498,76$
2019. Udruženje ''Dečji centar'' (Zaječar) Živa biblioteka - Ne ceni knjigu po koricama 299.500,00 RSD/ 2.869,67$
2019. Kreativno udruženje ''Nego'' (Negotin) Odgovorno pogledaj u budućnost 300.000,00 RSD/ 2.864,45$
2019. Timočki Omladinski Centar - TOC (Zajecar) Novo doba digitalnog aktivizma 240.000,00 RSD/ 2.299,57$
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori