Mladi u pokretu
Konkurs Zatvoren

Cilj programa „Mladi u pokretu“ je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu.
Već više od 10 godina Zaječarska incijativa sa uspehom podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 70 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prava znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.
Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije sledećih opština / gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Paraćin, Aleksinac i Ćuprija.
Prioriteti programa
Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:
- Rade na jačanju aktivizma mladih i podstiču njihovu uključenost u procese donošenja odluka;
- Razvijaju kulturu demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;
- Promovišu vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima i širom zajednicom;
- Razvijaju kritičko razmišljanje mladih;
- Edukuju druge učenike škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;
U okviru programa Mladi u pokretu, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Parlamenti treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici Prijave se dostavljaju isključivo online putem.
Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje predloga akcija, koji je deo konkursne dokumentacije.
Za dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).
* Prilikom osmišljavanja aktivnosti, parlamenti moraju da uzmu u obzir trenutne mere u vezi sa trenutnom epidemijom korona virusa na lokalnom i nacionalnom nivou. U slučaju promena mera, parlamenti kojima budu odobreni projekti će imati prostora da modifikuju predložene aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.


Godina Organizacija Projekat Iznos
2022. Gimnazija (Zaječar) demokraTIiJA
2022. Ekonomsko-trgovinska škola (Zaječar) Kako to misliš mi?
2022. Gimnazija ''Bora Stanković'' (Bor) Izađi na crtu
2022. SŠ ''Nikola Tesla'' (Boljevac) Aktiviranje mladih
2022. Medicinska škola (Zaječar) Rodna ravnopravnost u 21. veku
2022. SŠ ''Branislav Nušić'' Stop apatiji
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori