Mladi u pokretu
Konkurs Zatvoren

Cilj programa „Mladi u pokretu“ je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu.

Već više od 10 godina Zaječarska incijativa sa uspehom podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 70 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prava znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.

Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije Timočke krajine.

Prioriteti programa

Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:

- Rade na jačanju aktivizma mladih i podstiču njihovu uključenost u procese donošenja odluka;

- Razvijaju kulturu demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;

- Promovišu vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima i širom zajednicom;

- Razvijaju kritičko razmišljanje mladih;

- Edukuju druge učenike škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;

U okviru programa Mladi u pokretu, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Parlamenti treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici Prijave se dostavljaju isključivo online putem.

Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje predloga akcija, koji je deo konkursne dokumentacije.

Za dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).


* Prilikom osmišljavanja aktivnosti, parlamenti moraju da uzmu u obzir trenutne mere u vezi sa trenutnom epidemijom korona virusa na lokalnom i nacionalnom nivou. U slučaju promena mera, parlamenti kojima budu odobreni projekti će imati prostora da modifikuju predložene aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.


Godina Organizacija Projekat Iznos
2019. Ekonomsko-trgovinska škola (Zaječar) Besedom do demokratije i motivacije
2019. Tehnička škola (Knjaževac) Put ka demokratiji
2019. Gimnazija ''Mile Arsenijević - Bandera'' (Majdanpek) Isključi TV - misli svojom glavom
2019. Tehnička škola (Zaječar) Ne čekaj promenu, budi promena
2019. Gimnazija ''Bora Stanković'' (Bor) We Stand Together
2019. Gimnazija (Zaječar) Perpetuum Mobile
2019. Ekonomsko-trgovinska škola (Zaječar) Demokratski rečnik
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori