Mladi u pokretu
Konkurs Zatvoren

Cilj programa „Mladi u pokretu“ je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu.
Već više od 10 godina Zaječarska incijativa sa uspehom podržava đačke parlamente u Timočkoj krajini. Do sada je kroz program ’’Mladi u pokretu’’ podržano preko 70 projekata školskih parlamenata koji su omogućili mladima da se angažuju u svojoj školi i zajednici oko izazova sa kojima se susreću, kao i da steknu prava znanja u vezi sa temama kao što su demokratija, aktivizam, ljudska prava i drugo.
Sredstva su namenjena đačkim parlamentima srednjih škola sa teritorije sledećih opština / gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Svrljig, Paraćin, Aleksinac i Ćuprija.
Prioriteti programa
Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:
- Rade na jačanju aktivizma mladih i podstiču njihovu uključenost u procese donošenja odluka;
- Razvijaju kulturu demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;
- Promovišu vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima i širom zajednicom;
- Razvijaju kritičko razmišljanje mladih;
- Edukuju druge učenike škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;
U okviru programa Mladi u pokretu, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Parlamenti treba da sažeto predstave svoju ideju u online prijavnom formularu koji se nalazi na ovoj internet stranici Prijave se dostavljaju isključivo online putem.
Detaljne informacije u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći u Pozivu za dostavljanje predloga akcija, koji je deo konkursne dokumentacije.
Za dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki programa donacija, Dragani Gogev ([email protected], 019 440 225 ili 060 7 444 004).
* Prilikom osmišljavanja aktivnosti, parlamenti moraju da uzmu u obzir trenutne mere u vezi sa trenutnom epidemijom korona virusa na lokalnom i nacionalnom nivou. U slučaju promena mera, parlamenti kojima budu odobreni projekti će imati prostora da modifikuju predložene aktivnosti shodno trenutnoj situaciji.


Godina Organizacija Projekat Iznos
2021. Gimnazija ''Bora Stanković'' (Bor) Izađi na crtu
2021. Gimnazija ''Mile Arsenijević - Bandera'' (Majdanpek) Imunizacija od dezinformacija
2021. Biotehnološka škola ''Šumatovac'' (Aleksinac) Parlament kakav želimo
2021. Gimnazija (Zaječar) Mladi sede u vladi
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našom Politikom Privatnosti i Uslovima Korišćenja.
Zatvori