ZIman-ov fond za mlade

ZIman poziva mlade ljude iz Timočke krajine da mu pomognu u borbi za bolje lokalne zajednice. ZIman u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, raspisuje konkurs u okviru svog Fonda za mlade.

Cilj ZIman-ovog fonda za mlade je da se pruži podrška mladim ljudima da pokreću inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih.

Kroz ovaj program, podršku mogu da dobiju one inicijative koje pokreću mladi kako bi:

  • Rešili konkretne probleme u lokalnoj zajednici, okupljajući druge mlade ljude;
  • Ukazali na postojeće probleme i negativne fenomene u zajednici i promovisali rešenja;
  • Uticali na transparentniji i odgovorniji rad lokalnih vlasti;

Poseban prioritet će imati predlozi projekta koji:

  • Uključuju umetnost, kreativno izražavanje i nove tehnologije, kao «oruđa» za ostvarivanje ciljeva;
  • Kroz kampanje javnog zagovaranja utiču na lokalne vlasti da donesu nove odluke i tako doprinose dugoročnijem rešavanju potreba i problema sa kojima se mladi suočavaju u svojim zajednicama.

Za ZIman-ova sredstva mogu konkurisati sva udruženja građana registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, koje imaju iskustvo u radu sa mladim ljudima i koje su do sada učestvovale u realizaciji barem jednog projekta.

Posebno želimo da motivišemo neformalne grupe mladih iz navedenih opština i gradova da kontaktiraju lokalna udruženja građana i zajedno sa njima predlože svoje ideje i inicijative. Ukoliko ne možete da pronađete odgovarajuće udruženje iz svog mesta, slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam pomogli.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru programa iznose 15 000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Organizacije mogu konkurisati za maksimalni iznos od 3 000 američkih dolara, dok minimalna svota iznosi 1 000 američkih dolara, u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekta je do 3 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 29. decembar 2018. godine. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 15 dana od datuma zatvaranja konkursa. Organizacije moraju da podnesu sopstveni nacrt projekta u obliku formulara koji se može naći na ovoj internet stranici. Prijave se dostavljaju elektronskim putem (projekti@ziman.rs), regularnom poštom (Zaječarska inicijativa, Poštanski fah 162, 19 000 Zaječar) ili lično (7. septembra 2, 19 000 Zaječar).

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki Programa donacija, Dragani Gogev (gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004 ).