Mladi u pokretu

ZIman poziva mlade ljude iz đačkih parlamenata Timočke krajine da mu pomognu u borbi za bolje lokalne zajednice. ZIman u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, raspisuje konkurs u okviru programa „MLADI U POKRETU“.

Cilj programa „MLADI U POKRETU“ je da se pruži podrška đačkim parlamentima da pokreću inicijative koje doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu.

Kroz ovaj program želimo da pomognemo đačkim parlamentima da:

  • Promovišu vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među učenicima;
  • Razvijaju kritičko razmišljanje mladih;
  • Edukuju druge učenike škole o demokratskim institucijama, vrednostima i procesima;
  • Razvijaju kulturu demokratije i inkluzivnog učešća u svojim školama;
  • Rade na jačanju aktivizma mladih;
  • Ukažu javnosti na probleme i negativne fenomene sa kojima se susreću u zajednici.

Za program „MLADI U POKRETU“ mogu konkurisati đački parlamenti svih srednjih škola sa sedištem u jednom od sledećih gradova: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo.

Parlamenti mogu konkurisati za maksimalni iznos od 800 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Planirano trajanje projekata je do 3 meseca.

Krajnji rok za konkurisanje je 02. decembar 2019. godine. Proces razmatranja prijava trajaće najviše 30 dana od datuma zatvaranja konkursa. Parlamenti treba da sažeto predstave svoju ideju u prijavnom formularu koji se može naći na ovoj internet stranici. Prijave se dostavljaju elektronskim putem ( mladi@ziman.rs)

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti koordinatorki Programa donacija, Dragani Gogev ( gagac@zainicijativa.org, 019 440 225 ili 060 7 444 004).